November 07, 2003

November 06, 2003

November 05, 2003

それでも500局台

平成電電、18都府県243局で電光石火のサービスエリアを拡大
いきなりきましたな。

でもまだ怖い。

Posted by K+G at 01:10 AM | Comments (0) | TrackBack

November 04, 2003

November 03, 2003